საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

გახდი საქართველოს "ახალგაზრდა ელჩი" ლატვიის რესპუბლიკაში

პროგრამის ფარგლებში „ახალგაზრდა ელჩების“ შერჩევა მოხდება ღია კონკურსის წესით, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული 35 ქვეყნიდან. 

განაცხადის და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია 2019 წლის 31 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: diaspora@mfa.gov.ge

ვრცელი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული

http://www.mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro-msoflio-(1).aspx?CatID=5&fbclid=IwAR2X5dMsbI6lgqPl6KnkuAVvF_dUskaRPQR1f6uF51q--clB1XdXKp6YtqQ