საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა:

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ;

 1. სფერო საერთაშორისო გადაზიდვები
 2. ხელმოწერის თარიღი 2000 წლის 5 ივლისი
 3. სტატუსი ძალაშია 2005 წლის 28 ოქტომბრიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ირაკლი მენაღარიშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა ინდულის ბერზინშმა - ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

 

• შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ;

 1. სფერო საბაჟო საკითხები
 2. ხელმოწერის თარიღი 2000 წლის 5 ივლისი
 3. სტატუსი ძალაშია 2005 წლის 22 ოქტომბრიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ირაკლი მენაღარიშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა ინდულის ბერზინშმა - ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

 

• შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;

 1. სფერო კავშირგაბმულობა
 2. ხელმოწერის თარიღი 2000 წლის 5 ივლისი
 3. სტატუსი ძალაშია 2005 წლის 5 ივლისიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ირაკლი მენაღარიშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა ინდულის ბერზინშმა - ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

 

• შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტერორიზმთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასა და ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ერთობლივი ბრძოლის შესახებ;

 1. სფერო დანაშაულთან ბრძოლა
 2. ხელმოწერის თარიღი 2001 წლის 6 ოქტომბერი
 3. სტატუსი ძალაშია 2004 წლის 9 აპრილიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა კახა თარგამაძემ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა მარეკს სეგლინშმა - ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი.

 

• შეთანხმება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ;

 1. სფერო გადასახადები
 2. ხელმოწერის თარიღი 2004 წლის 13 ოქტომბერი
 3. სტატუსი ძალაშია 2005 წლის 4 აპრილიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა არტის პაბრიკსმა - ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

 

• შეთანხმება საქართველოს მთავრობას და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ;

 1. სფერო საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა
 2. ხელმოწერის თარიღი 2005 წლის 6 ივლისი
 3. სტატუსი ძალაშია 2006 წლის 16 იანვრიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ვასილ სიხარულიძEმ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა ედგარს რინკევიჩმა - ლატვიის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო მდივანმა.

 

• შეთახმება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ.

 1. სფერო ინესტიციები
 2. ხელმოწერის თარიღი 2005 წლის 5 ოქტომბერი
 3. სტატუსი ძალაშია 2006 წლის 6 მარტიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ირაკლი ჩოგოვაძემ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა არტურს კრიშიანის კარინშმა - ლატვიის რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრმა.

 

• შეთახმება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის ეკონომიკის, მრეჭველობის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ;

 1. სფერო თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებები
 2. ხელმოწერის თარიღი 2005 წლის 5 ოქტომბერი
 3. სტატუსი ძალაშია 2005 წლის 24 ნოემბრიდან
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ირაკლი ჩოგოვაძემ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა არტურს კრიშიანის კარინშმა - ლატვიის რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრმა.

 

• შეთახმება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის საჰაერო მიმოსვლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;

 1. სფერო საჰაერო მიმოსვლა
 2. ხელმოწერის თარიღი 2005 წლის 5 ოქტომბერი
 3. სტატუსი არ არის ძალაში
 4. ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან: ბატონმა ირაკლი ჩოგოვაძემ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, ლატვიის მხრიდან: ბატონმა აინარს შლესერსმა - ლატვიის რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრი.

 

• შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;