საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

COVID-19 საქართველოში უცხო ქვეყნების მოქალაქეთა შემოსვლის წესი

საქართველოში უცხო ქვეყნების მოქალაქეთა შემოსვლის წესი

 

 

   

 

ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც საქართველოში მოემგზავრება ნებისმიერი მარშრუტით (✈საჰაერო, 🚗სახმელეთო და ⛵ საზღვაო გზით), 2022 წლის 15 ივნისიდან გათავისუფლებულია კოვიდ-ვაქცინის დამადასტურებელი დოკუმენტის და PCR-ტესტის ნეგატიური პასუხის წარდგენის ვალდებულებისგან.